• Domov
  • Novice
  • Ponovno usklajevanje DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji

S strani URSZR smo v ponovno obravnavo prejeli predlog DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji.

Skupnosti občin Slovenije je na prvi predlog posredovala predloge za spremembo, ki so bili skoraj v celoti upoštevani in sicer:

– v poglavju 4.1.4 je navedeno, da se načrtujejo sredstva nabave, servisiranja in zamenjave najpomembnejše zaščitne in reševalne opreme. (navedeni so obrazci za povrnitev stroškov občinam)

– v poglavju 8.1.3 Zaklanjanje se je črtala obveznost občin za izvajanje ukrepa zaklanjanja. Izpostavili smo, da občine upravljajo zgolj javna zaklonišča, medtem ko je večina zaklonišč v lasti etažnih lastnikov. Na podlagi navedenega občine ne morejo biti zadolžene za ukrep izvedba zaklanjanja, saj nimajo nadzora nad vsemi zaklonišči.

– v poglavju 8.1.1 Evakuacija, smo predlagali, da se da pooblastilo za izvedbo ukrepa evakuacije na ogroženem področju. dodeli tudi vodji intervencije.

Celotni predlogi SOS se nahajajo tukaj.

Iz Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočilo, da niso upoštevali:

– predloga, de se župane oziroma občine vključi v obveščanje v poglavju 5.2.1, 5.2.2 in5.3 ( iz URSZR so navedli, da bo komunikacija z občinami urejena v regijskih načritih).

– predloga, da za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite ni pristojna občina, temveč pristojnost ustreznega državnega organa. Odgovr URSZR je, da je v 37. členu ZVNDN navedeno, da je za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite pristojna občina.

Popravljena verzija DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji se nahaja tukaj.

 

Pozivamo vas, da nam morebitne pripombe posredujete najkasneje do petka 16. decembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice