• Domov
  • Novice
  • Poročilo drugega sestanka v zvezi s problematiko jamstev za odlagališča

V četrtek, 3. 9. 2015 je ob 12.30 uri potekal sestanek na temo jamstev za odlagališča odpadkov. Namenjen je bil predvsem dogovoru o tem ali bo možno sprejeti predlog SOS in Zbornice komunalnega gospodarstva, da se spremeni priloga 7.

Ministrstvo za okolje in prostor je potrdilo, da je pripravljeno spremeniti prilogo uredbe tako, da se bo pri izračunu potrebnega finančnega jamstva upoštevalo dela na odlagališču, ki so že bila izvedena kot odbitek pri izračunu višine jamstva; ARSO je prav tako potrdil, da bodo vrednosti, navedene v prilogi, obravnavali kot referenčne in ne kot absolutne. Dogovorjeno je bilo, da bodo pripravili spremembe priloge 7 in ponovno sklicali sestanek.

Pogovor je tekel tudi o možnostih za razrešitev težav, ki so nastale zaradi retroaktivnega delovanja slovenske zakonodaje glede na besedilo evropske direktive. Ta namreč glede na izdelano pravno mnenje ZKG ne zahteva finančnega jamstva za zapiranje obstoječih odlagališč, ki po 16.7.2009 niso več delovala, pač pa zahteva le njihovo zaprtje v skladu z direktivo. Na Ministrstvu za okolje in prostor so v tej zadevi podali negativno mnenje, torej, da reševanje težav z zagotavljanje finančnega jamstva za tiste občine, ki sredstev niso sproti zbirale, ni moč razrešiti za nazaj.

< Vse aktualne novice