• Domov
  • Novice
  • Posegi v prostor se bodo še naprej izvajali v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti

V četrtek, dne 18.2.2021 je potekalo trinajsto srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Srečanje so članice in člani pričeli z dejstvom, da bodo v odloku zgolj usmeritve za posege v prostor, ki dosegajo in ohranjajo urejenost slovenskega prostora, pri čemur, se bodo posegi v prostor še naprej izvajali v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti.

V nadaljevanju srečanja, so zbrani v sklopu podanih pripomb in predlogov amandmajev k določbam novega predloga Zakona o urejanju prostora, razpravljali o pomenu ustreznega poimenovanja različnih pojmov, ki vključujejo zelene površine. V sklopu razprave so poudarili tudi določitve prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na objekte, zelene površine, javno opremo in površine ter posege v prostoru. Spregovorili so še o doslednosti uporabe meril, ki se sprejmejo za območja, kjer je zagotavljanje urejene podobe naselja in krajine še posebej pomembno.

< Vse aktualne novice