• Domov
  • Novice
  • Poskus razmejitve med obveznimi in »neobveznimi« nalogami občin

V četrtek, 19. maja 2017 je bil v na Ministrstvu za javno upravo sestanek v zvezi s predlogom razmejitve med obveznimi in »neobveznimi« nalogami občin v skladu z 11. členom ZFO – 1, kar naj bi bila osnova za pripravo novega Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. S strani Skupnosti občin Slovenije sta se sestanka udeležila člana delovne skupine za pripravo pravilnika Vlasta Marn (občina Sevnica) in Zvonko Fištravec (občina Miklavž) ter Jasmina Vidmar iz SOS.

Roman Lavtar iz MJU je v uvodu povedal, da je ministrstvo pristopilo k potrebnim korakom za  spremembo pravilnika zaradi odločitve Ustavnega sodišča, ki je v izreku ugotovilo, da je omenjeni pravilnik v neskladju z Ustavo RS. Omenjeni pravilnik je v funkciji opredeljevanja preteklih stroškov, ki se upoštevajo pri izračunu višine povprečnine. Povedal je, da je očitno, da je zakonodajalec v letu 2009, ko je bil pravilnik sprejet imel interes, da se čim več nalog, ki jih občine izvajajo vključi v pravilnik za izračun povprečnine. V tistem času zakonodajalca ni zanimalo ali je neka naloga, ki jo občine opravljajo v skladu z zakon obvezna naloga ali neobvezna. Povedal je, da se je Ustavno sodišče postavilo na jasno stališče, da je takšno »mešanje« nalog oz. upoštevanje teh nalog pri izračunu višine povprečnine neustavno. Povedal je tudi, da je jasno, da je občinam v interesu, da se nič ne spremeni, saj dosedanji način, /tako on/ »umetno« viša znesek višine povprečnine. V kakšnih boljših časih, ko bi se višina povprečnine približala tekočim stroškom občin, bi občine s strani države prejemale finančna sredstva, s katerimi bi pokrivale tako obvezne zakonske naloge, pa tudi naloge, ki niso obvezne in bi jih drugače morale pokrivati iz lastnih sredstev. Glede na to, da smo skupnosti preglednico s predlogi razmejitev obveznih in neobveznih nalog občin prejele nekaj dni pred sestankom, je SOS vztrajala, da moramo svoja predstavnika ustrezno oborožiti za zastopanje vseh občin članic, za kar potrebujemo nekaj časa. Zato je sestanek potekal predvsem v smislu predstavitve predstavnikov ministrstva, kako in zakaj so se odločili, da je neka naloga obvezna in druga ne. Kar je v nadaljevanju sestanka povzročilo obilo jeze in slabe volje. Ob zaključku sestanka je bilo dogovorjeno, da se nov sestanek skliče v začetku junija, ko bodo skupnosti že razpolagale s stališči in mnenji svojih organov.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice