• Domov
  • Novice
  • Poslanci potrdili zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu

Državni zbor je s 47 glasovi za in 25 proti potrdil Zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu, ki med drugim prinaša finančno spodbudo za specializante družinske medicine. Ukrepi iz zakona so ocenjeni v vrednosti 66,6 milijona evrov. Sredstva bodo zagotovili iz proračunske rezerve oz. finančnih načrtov ministrstev ter rezervacij dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic.

Iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi se tako pretežno financiralo podaljšanje razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev nacionalnega razpisa, na katerega bi se lahko enakovredno prijavili vsi z ustreznimi pogoji. Z razpisom bi najprej zapolnili vse proste kapacitete v javnih zdravstvenih zavodih, nato pri koncesionarjih, nato pa še pri vseh preostalih, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje. Z zakonom je bila sprejeta tudi določba, ki Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije daje podlago za prenos neopravljenih programov z javnih zdravstvenih domov tudi na zasebnike brez koncesije. Zakon sicer prinaša še črtanje pogoja, da morajo imeti odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti tri oz. pet let delovnih izkušenj po pridobitvi zdravniške licence. Zakon daje tudi podlago, da lahko ministrstvo za zdravje nameni sredstva za štipendije na področju zdravstva. Obravnava tudi zadnja leta upadajoče zanimanje za specializacijo družinske medicine in uvaja finančno spodbudo v vrednosti 20 odstotkov urne postavke osnovne plače specializanta družinske medicine. Do njega so upravičeni zdravniki, ki so se na specializacijo prijavili v letih 2021 in 2022. Prinaša tudi financiranje dodatnih specializacij klinične psihologije.

Zakon daje tudi podlago za podaljšanje ukrepa nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile od 1. julija do 31. decembra.

Država je doslej namenila 829 milijonov evrov za dodatke javnim uslužbencem, a tega niso bili deležni župani in ravnatelji, kar pa se s sprejetjem tega zakona spreminja. Z včeraj sprejetim Zakonom o nujnih ukrepih v zdravstvu so poslanci potrdili pravno podlago, s katero bodo do kriznih dodatkov za obdobje epidemije po novem upravičeni tudi ravnatelji in direktorji v vzgoji in izobraževanju ter župani, podžupani, direktorji občinskih uprav in načelniki upravnih enot, ki so bili do zdaj pri tem prezrti.

Predsednik SOS Peter Misja je o tej tematiki izpostavil, da ga veseli, da je “Vlada RS slišala naše zahteve, da je potrebno za aktivno delo zagotoviti tudi sredstva za nagrade občinskim funkcionarjem, ki smo v času epidemije vseskozi prisotni na terenu. Ne glede na to, da gre v tem primeru za premik v pravo smer, si bomo v Skupnosti občin Slovenije še naprej prizadevali za spremembo plačne politike za občinske funkcionarje”.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice