Posredovanje gradiv za pridobitev smernic in mnenj MOP

Glede na aktualne razmere v državi, Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ponovno seznanja na nekoliko spremenjene načine posredovanja gradiv državnih in občinskih prostorskih aktov ter lokacijskih preveritev. Navodilo prilagamo TUKAJ.