• Domov
  • Novice
  • Posvet MOP na temo prenove prostorske in gradbene zakonodaje

MOPV četrtek, 25. 3. 2016, je v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v Državnem svetu RS potekal javni posvet na temo prenove prostorske in gradbene zakonodaje.
Na začetku je imela uvodni nagovor državna sekretarka Lidija Stebernak, nato pa sta predstavnika MOP, Sabina Jereb in Luka Ivanič, predstavila glavne pripombe, podane v okviru 3-mesečne javne razprave na osnutke Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Predstavila sta tudi predvideno dinamiko nadaljnjega usklajevanja in sprejema zakonov. V nadaljevanju je predvidena priprava gradiv za namen medresorskega usklajevanja, v jeseni pa postopek sprejemanja predlogov zakonov v Državnem zboru RS in načeloma objava zakonov januarja prihodnje leto.

Udeleženci, predstavniki institucionalne in strokovne javnosti, so pozdravili celoviti in sistemski pristop k spremembam prostorske in gradbene zakonodaje, ter se strinjali, da so spremembe potrebne, kljub temu pa so izpostavili tudi posamezna področja, ki bi jih bilo potrebno še uskladiti. Izrazili so tudi željo po vključenosti  v dodatne razprave.FullSizeRender

Izidor Jerala, predstavnik SOS, je na posvetu izpostavil pomembnost vključenosti občin pri sprejemu prostorske in gradbene zakonodaje, saj le-te bistveno sodelujejo pri urejanju prostora ter zastopajo tudi javni interes. Posebej je poudaril, da je v zakon potrebno vključiti tudi poročanje o stanju v prostoru, spremembo, da se komunalni prispevek zaračunava lastniku zemljišča in potrebo po regionalizaciji, vendar ne (le) v smislu medobčinskega sodelovanja, saj to poteka že sedaj, pač pa predvsem planiranja na državni ravni.

Predstavniki ministrstva so še povedali, da je bil odziv na predloge zakonov izredno velik, ter da bodo zbrane pripombe objavili tudi prihodnji teden na spletni strani MOP.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice