V torek, 12.9.2017 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Vido Mihelčič organizirala posvet namenjen predstavitvi novega Zakona o športu.

Dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport je uvodoma izpostavil, da je z vidika občin pomemben predvsem Nacionalni program športa, s katerim je usklajen tudi nov Zakon o športu. Nov zakon sicer ni revolucionaren je nadaljeval, ampak gre bolj za evolucijo, prav tako pa je opozoril na pomembnost deljenja dobrih praks, ki bodo nastale na podlagi zakona.

V nadaljevanju je mag. Mojca Pečnik Ternovšek iz Direktorata za šport predstavila številne novosti, ki jih prinaša nov Zakon o športu, med drugim državljanom bo omogočena večja dostopnost do športa in gibalnih dejavnosti, preglednost nad porabo javnih sredstev bo večja, inšpekcija v športu je dobila večja pooblastila,…

Vida Mihelčič, upokojena inšpektorica za šport je v drugem delu posveta posebno pozornost namenila ugotovitvam Računskega sodišča, ki je izvedlo revizije vezane na del poslovanja lokalnih skupnosti, spremembam v ZŠpo-1, ki so vezane na vsebine letnega programa športa, nadzoru nad izvajanjem, dolžnostim in pravicam izvajalca letnega programa športa,…

Med posvetom je tekla tudi razprava vezana na konkretna vprašanja v zvezi z izvajanjem zakona, prav tako pa so udeleženci posveta opozorili tudi na problematiko sprejema Odlokov (16. člen ZŠpo-1) v tako kratkem času, saj lahko občinskih svet odloča tudi na treh ali večih sejah.

Gradivo s posveta prilagamo na spodnjih povezavah:


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice