V četrtek 19.9.2019 je v Kranju potekalo drugo posvetovanje o pokrajinski zakonodaji, ki ga je organizirala Skupnost občin Slovenije. Posvetovanja so se udeležili županje in župani različnih občin, ki jih je pozdravil župan gostitelj Matjaž Rakovec. S strani projektne skupine sta vsebine predstavila dr. Boštjan Brezovnik in dr. Borut Holcman iz Pravne fakultete Maribor.

dr. Brezovnik je predstavil pristop delovne skupine k procesu ustanavljanja pokrajin oziroma pripravi pokrajinske zakonodaje. Povedal je, da je temelj regionalizacije skladen razvoj. Podobno kot na prvem posvetu na Ptuju je predstavil različne modele, ki so jim sledili pri zasnovi osnutkov zakonov. Predstavil je tudi ključne pripombe in predloge, ki jih je projektna skupina prejela na predhodnih posvetovanjih ali v pisni obliki ter s prisotnimi delil rešitve, s katerimi bi te predloge lahko implementirali.

Prisotni so se na predloge odzvali pozitivno. Potrebo po pokrajinah so podkrepili s številnimi primeri, kjer se sedanje upravno-administrativne strukture kažejo kot šibki člen, ki slabi gospodarski razvoj in zavira ukrepe za izboljšanje kvalitete življenja občank in občanov, ki so hkrati državljanke in državljani. Zato so županje in župani izrazili pričakovanje, da bodo bodoče pokrajine, ki bodo bliže gospodarstvu in prebivalcem veliko bolj učinkovite od izdaje gradbenih dovoljenj, do vzdrževanja regionalnih cest.

Prisotne je zanimal predviden proces sprejemanja zakonodaje in vloge občin oz. skupnosti občin v tem procesu. Dr. Brezovnik je pojasnil, da bodo opravili še nekaj terenskih posvetovanj, nakar bodo pripravili dopolnitve zakonov. Občine jih bodo preko združenj prejele skupaj s pobudo, da predloge obravnavajo na občinskih svetih. Podpora občinskih svetov lahko znatno prispeva k nadaljnjim postopkom, ki bodo preko Državnega sveta vodili do končnega odločanja v Parlamentu.

< Vse aktualne novice