• Domov
  • Novice
  • Posvet o Predstavitvi pravilnika o rednem vzdrževanju cest in odškodninski odgovornosti občin

V sredo 9. novembra je v prostorih Austria Trend Hotela potekal posvet, na katerem je predstavnik Direkcije za ceste predstavil Pravilnik o rednem vzdrževanju cest. V prvem delu predavanja so udeleženci slišali napotke kako ustrezno skrbeti za občinske ceste in na kaj morajo občine paziti pri izvajanju zimske službe. Nepravilno izvajanje zimske službe lahko med drugim tudi skrajša življenjsko dobo cest. Udeleženci so bilo opozorjeni na izvajanje pregledniške službe za občinske ceste. V skladu s pravilnikom morajo vzdrževalci pregledati vse občinske ceste vsaj enkrat na teden. O opravljenem pregledu pa morajo poročati občinam (občina jih lahko za to obveže v pogodbi). Občine nato na podlagi poročil pregledniških služb določijo prioritete in program vzdrževanja občinskih cest.

V drugem delu predavanja je bila predstavljena odškodninska odgovornost občin oziroma upravljavcev občinskih cest. Predstavnica odvetniške pisarne Jernejčič – Peternel in partnerji je prisotnim predstavila zakonske obveznosti (tako občin kot upravljavcev) in aktualno sodno prakso. Ta pravi, da se odgovornost ne more prenesti iz občine na upravljavca s pogodbo in je ta še vedno odškodninsko odgovorna za neprimerno vzdrževanje. Na drugi strani pa sodna praksa kaže, da vsaka zasnežena ali poledenela cesta/pločnik še ni podlaga za odškodnino. Tako mora na vsakem primeru posebej oškodovanec dokazati, da je upravljavec ravnal malomarno oziroma neustrezno.

PPT predstavitev odškodninske odgovornosti na občinskih cestah si lahko pogledate tukaj.

PPT predstavitev Pravilnika o rednem vzdrževanju cest


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice