• Domov
  • Novice
  • Posvet o pripravi novega Zakona o javnih financah

 

IMG_8378V sredo, 25.11.2015, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF), organizirala informativni posvet v zvezi s pripravo novega Zakona o javnih financah (ZJF).

Državna sekretarka, mag. Mateja Vraničar Erman je uvodoma namenila nekaj besed razlogom za prenovo zakona o javnih financah in pozvala občine, da se aktivno vključijo v proces sprejemanja in oblikovanja novega ZJF. Povedala je, da bo predlog zakona dan v javno obravnavo ali konec meseca decembra ali v začetku januarja 2016, sam sprejem zakona pa bi naj bil predviden februarja 2016.

Sledila je predstavitev 6. vsebinskih sklopov, ki so še posebej pomembni za občine in bodo na novo urejeni v Predlogu Zakona o javnih financah. Uvodoma je predstavila srednjeročno fiskalno načrtovanje mag. Saša Jazbec, mag. Marjetica Mahne je predstavila novosti na področju priprave proračuna občin, zaključnega računa občin in zadolževanja občin (PDF predstavitev), način zagotavljanja sredstev za delo izvajalcev negospodarskih javnih služb je predstavila Marija  Janc, upravljanje s finančnim premoženjem občine Monika Pintar Mesarič, delovanje sistema enotnega zakladniškega računa občine Jerica Povalej in na koncu je predstavila način organiziranja nadzora javnih financ Anja Bajcar.

Udeleženci posveta so se vključili v razpravo predvsem na temo zagotavlja sredstev za delo izvajalcev negospodarskih javnih služb in glede predlagane centralne ureditve notranjerevizijske funkcije. Kot je bilo razvidno iz uvodne predstavitve, so določena vprašanja še odprta in zato bo pri “pisanju zakona” izredno pomembno tudi sodelovanje občin.

Celotno gradivo iz posveta je dostopno na tej povezavi.IMG_8380

< Vse aktualne novice