• Domov
  • Novice
  • Posvet SOS o tem kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo

FullSizeRender18. septembra 2015 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Kranj ter Zavodom tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, organizirala posvet z naslovom »Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo«.

Uvodoma je navzoče pozdravil župan MO Kranj, Boštjan Trilar, nato pa predal besedo predavateljem. Jana Apih iz Zavoda tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, je predstavila umestitev kolesarskega produkta v načrtovan, trajnosten razvoj slovenskega turizma. Peter Zajc je govoril o izzivih s katerimi se srečuje kolesarski turizem v Sloveniji. Jan Klavora, Peter Dakskobler in Andrej Žigon pa so predstavili njihove izkušnje in odprli debato o tem kako postati uspešna kolesarska destinacija. Jan Klavora je na koncu govoril tudi o tem kako razviti kolesarski turistični produkt ter predstavil primer uspešnega kolesarskega turističnega produkta Trans Slovenia.

Tudi udeleženci posveta so se vključili v razpravo, podali svoje pomisleke in dobili koristne usmeritve kako pristopiti k projektom. Govorniki so podali izčrpne informacije o tem kako se lotiti razvojnih projektov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Predavatelji so se strinjali, da je za uspešen razvoj kolesarskega turizma v prvi vrsti potrebna urejena infrastruktura ter usklajeno in celovito delovanje. Opozorili so na pomembnost povezovanja na nivoju občin, destinacij in podjetij, sodelovanja znotraj ponudnikov in razvoju v skladu z vizijo ter uresničljivimi idejami. Pri vsem tem so izpostavili, da je potrebno imeti tudi aktivno ekipo in kader z izkušnjami, zajemati statistične podatke, ter začeti s »strategijo majhnih korakov« in na tej osnovi razvijati zgodbo tudi širše. Predstavili so tudi primere iz prakse, ter podkrepili predstavitev s številkami in informacijo, da se število gostov kolesarjev iz leta v let povečuje, s tem pa tudi priložnosti za trajnostni razvoj turizma. Prav tako razvoj trajnostnega turizma zadovoljuje potrebe turistov in destinacije ter varuje in izboljšuje priložnosti prihodnjega razvoja.

IMG_7261

Predavatelji so posebej opozorili na problem sektorskega urejanja področja kolesarjenja v Sloveniji, ki je razpršeno po ministrstvih. Zaradi tega se pogosto srečujejo z zakonodajnimi ovirami, saj je področje gorskega kolesarjenja neurejeno, kar pa zavira razvoj. Posledica tega je tudi nezmožnost urejanja oziroma vzdrževanja infrastrukture (prostovoljci), ki pa je ključnega pomena za razvoj kolesarstva.

Vsem udeležencem in predavateljem na posvetu se zahvaljujemo za sodelovanje!


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice