V prostorih Mestne občne Ljubljana je potekal posvet za vodje občinskih redarstev. Na posvetu, so se prisotni seznanili z novostmi noveliranega Zakona o občinskem redarstvu, oceno zakonitosti uporabe fizične sile občinskih redarjev, kot s pritožbenim postopkom nad delom občinskega redarja.

Predavatelj Igor Stošič je prisotnim strokovno in nadzorno predstavil pooblastila občinskih redarjev pri uporabi fizične sile. 2. odstavek 10. člena določa, da se pri pooblastilih občinskih redarjev uporabljajo policijska pravila (predpisi). Navedeno pomeni, da so pri uporabi telesne sile, pravila uporabe in sama uporaba enaka uporabi fizične sile policistov. (za odvrnitev napada na redarja ali tretjo osebo, če se oseba upira zadrževanju in v primeru preprečevanja samopoškodovanja).

Prav tako je bilo pojasnjeno, da beseda ” sme” uporabiti telesno silo  (v Zakonu o občinskem redarstvu) ne pomeni, da občinski redar lahko izbira ali bo pooblastilo uporabil ali ne. Beseda pomeni, da občinski redar, kot oseba, ki zagotavlja javni red in mir, mora ukrepati v primeru njegovega kršenja. Beseda “sme” pomeni samo, da to dejanja lahko opusti v primeru, da bi s tem ogrožal sebe ali druge osebe. Seveda pa mora vsaka javna oseba nujno upoštevati postopnost pri izpeljavi postopka. Tako občinski redarji, kot policisti morajo uporabiti najmilejše pooblastilo/silo, s katerim bodo lahko varno izpeljali postopek.

Roman Fortuna, vodja mestnega redarstva na Mestni občini Ljubljana je prisotnim predstavil kako na Mestnem redarstvu Mestne občine Ljubljana (MR MOL) vodijo pritožbeni postopek. Prisotnim je predstavil, da na mestnem redarstvu vsako pritožbo obravnavajo resno, ter o stanju pritožbe redno obveščajo pritožnika. V skladu z izkušnjami, večina pritožnikov želi pritožbo nad delom redarja umakniti (napisana v stanju jeze po postopku), a jo na mestnem redarstvu kljub temo obravnavajo. Na ta način zagotavljajo strokovno in profesionalno delo občinskih redarjev. Je pa na podlagi statistike kar 95% podanih pritožb nad delom občinskih redarjev neutemeljenih. V teh pritožbah pritožniki ne navajajo nobenih dejstev o kršitvah občinskih redarjev, temveč zgolj navajajo razloge in opravičila za njihovo kršitev. Na podlagi ostalih 5% pritožb, pa na MR MOL speljejo postopke, na podlagi katerih največkrat opravijo pogovor z občinskim redarjem (minorne kršitve), ustni opomin (manjše kršitve), ter opomin direktorice občinske uprave (kršitve postopka občinskega redarja, ki pa ne predstavljajo kršitev zakonskih določil). Na mestnem redarstvu do danes še niso imeli primera, ko bi občinski redar kršil zakonska pooblastila in bi občina morala podati kazensko ovadbo zoper redarja. Ta dejstva nakazujejo, da je bila bojazen, da bodo občinski redarji prekomerno uporabljali telesno silo odveč.

Gradiva s posveta:

ZORed-A_novosti-prisilna sredstva

Pritožbeni posotpek zoper redarja

primer uporabe PS OR

stroka  – FS (policijski priročnik)

stroka – vezanje + vklepanje (policijski priročnik)

ZJRM – pristojnosti OR

ZNPPol s komentarjem

ZORED – 2017 – (NOVI)

Zored, ZNPPol, ostalo..


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice