• Domov
  • Novice
  • Posvetovalni sestanek z občinami glede osnutka Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

Predstavniki vseh združenj občin so prisostovali na sestanku, ki je v torek, 8.11.2022 potekal v prostorih Ministrstva za infrastrukturo. Sestanek je bil izveden v hibridni obliki, osrednja tema sestanka pa so bile pripombe občin na osnutek Zakona o infrastrukturi na alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Predstavniki združenj občin so uvodoma komentirali, da želijo, da se občinam zagotovijo ustrezna finančna sredstva za izvajanje dodeljenih nalog predlaganega zakona ter da je osrednja tema predloga zakona elektrifikacija. Predstavnik energetskega podjetja je v nadaljevanju komentiral, da je treba poskrbeti za zanesljivo oskrbo z energenti (zemeljski plin, litij,…) kot tudi zagotoviti strateške korake ter tehnične zmogljivosti za dosego energetske in surovinske samozadostnosti države. Med drugim se pojavi tudi pobuda o višjih finančnih spodbudah za Metan, Vodik ipd.

Pristojno ministrstvo je povedalo, da bo poskrbelo za zakonodajno ogrodje, v katerem bo opredeljen način dela, ostale zadeve pa bodo predmet političnih dokumentov.  Prav tako so predstavniki pristojnega ministrstva poudarili, da imajo namen počrpati čim več sredstev.  Med razpravo je bilo izpostavljeno, da se infrastruktura za alternativna goriva (t.i. omrežje) največkrat razvija v (mestnih) občinah s pomočjo projektov (npr. sklad/projekt ELENA, LIVE projekti, GOŠO projekti) ter da je treba pravzaprav poskrbeti za primerno energetsko infrastrukturo na različnih ravneh.

V zvezi s tem so predstavniki združenj občin predlagali, da je treba čimprej pripraviti konkretne razpise. Tako naj bo tudi Akcijski načrt za alternativna goriva v prometu čimbolj konkreten.  Izpostavili so tudi področne izzive javnega prevoza, ki nikakor ne smejo biti zapostavljeni. Pristojni na ministrstvu so izpostavili identifikacijo potreb, iskanje lokacij kot tudi priključne moči. Poudarili so še prostorski vidik in potrebo po povezljivosti in kombinaciji podatkov na lokalni ravni (OPN, katastri in zemljiške parcele, načrti elektroenergetskih posegov…) in prikazu le teh na t.i. enotni digitalni platformi.

Predstavniki občin so v zvezi s predlaganim komentirali trenutne izzive občin v skladu z novo prostorsko zakonodajo (npr. spornost mej v zvezi z e-prostorom – Portal prostor GURS), predstavnik energetskega podjetja pa možnost dopolnitve lokacijske informacije za potrebe elektromobilnosti. Zbir kakovostnih podatkov na enem mestu je namreč dodaten dejavnik, ki vpliva za privlak investitorjev.

Pravtako so dejali, da morajo biti električne polnilnice umeščene blizu energetske infrastrukture, ter da je v zvezi z alternativnimi gorivi treba spodbujati domače in destinacijsko polnjenje električnih vozil (npr. parkirišča v nakupovalnih središčih, službi) ter razlikovati hitro (ob avtocestah, park and ride) in počasno električno polnjenje. Ostala razprava je obsegala sodelovanje s Službo vlade RS za digitalno preobrazbo (digitalizacija prometnega parka), zagotavljanje zemljišč za elektroenergetske namene, ki so (ne)posredno v občinski lasti in drugo. Ob koncu so se dogovorili, da bodo z razpravo nadaljevali

< Vse aktualne novice