• Domov
  • Novice
  • Potrjena vzorčna notranja pravila SOS za vse občine

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je s strani Arhiva RS prejela odločbo o potrjenih vzorčnih notranjih pravilih SOS. SOS je meseca novembra vložila zahtevo za potrditev vzorčnih notranjih pravil. Ob pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da je vloga popolna in sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, Uredbo o varstvu dokumentarnega  in arhivskega gradiva ter Enotnimi tehnološkimi zahtevami.

Vzorčna notranja pravila SOS lahko prevzamejo vse občine v Sloveniji brezplačno ne glede na članstvo, velikost ali število zaposlenih. Občina, ki bo prevzela Vzorčna notranja pravila mora pripravljavcu VNP na naslov elektronske pošte: info@virtuo.si posredovati prošnjo za prevzem gradiva Vzorčnih notranjih pravil, s čimer bo pridobila pravico do brezplačnega prevzema gradiva Vzorčnih notranjih pravil.

Prav tako vas obveščamo, da bomo s podjetjem Virtuo d.o.o. izvedli brezplačne delavnice za predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil z namenom, da pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi. Z izvedbo delavnic bomo pričeli predvidoma v drugi polovici meseca februarja.

< Vse aktualne novice