• Domov
  • Novice
  • Povabilo k sodelovanju Partnerstva za digitalno tranzicijo pri Urbani Agendi za EU

Kot del priprav EU na digitalno tranzicijo – kjer je cilj podpirati mesta pri digitalni transformaciji – smo v partnerstvu za digitalno tranzicijo pri Urbani Angendi za EU pripravili vprašalnik za naša evropska mesta in občine. V praksi nas zanima, kakšne pametne digitalne priložnosti imajo evropska mesta. Vabimo vas, da odgovorite na vprašalnik, najdete ga tukaj: http://bit.ly/SmartCityBM. Vprašalnik je odprt do 31.12.2019.

S to anketo želimo mestom in občinam pomagati pri vključevanju poslovnega modela v svoje razmišljanje o digitalizaciji, z identifikacijo, preslikavo in razvrščanjem:

  1. potreb in priložnosti za razvoj digitalnih storitev,
  2. ustvarjanje vrednosti obstoječih ali novih digitalnih storitev, potencial in mehanizmi za zajem vrednosti in delitev vrednosti, da se povečata učinkovitost in kakovost teh storitev,
  3. trenutne in že razvite konkurenčne prednosti za gradnjo razširljivih, ponovljivih in trajnostnih digitalnih storitev “pametnejšega mesta”.

Cilj je zagotoviti znanje pri razmišljanju o poslovnih modelih in kako bi lahko mesta in občine imele od njega koristi v praksi. Mesta in občine želimo podpreti tako, da jim pomagamo uporabiti lastni pristop poslovnega modela pri načrtovanju, gradnji in upravljanju digitalnih storitev. Poslovni model bi pre tem lahko bil način zaznavanja, oblikovanja in izvajanja dejanj v zvezi z digitalnimi storitvami.

SOS je član partnerstva za digitalno preobrazbo pri Urbani agendi, tako kot Oulu in nekatera druga evropska mesta ter države. V partnerstvu smo pripravili akcijski načrt, ki je dostopen v angleškem jeziku na tej povezavi:

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/digital_transition_action_plan_for_dgum_300818_final.pdf.

Občine prosimo, če lahko vprašalnik v angleškem jeziku izpolnite. V kolikor ima kdo težave z jezikom, smo vam v Sekretariatu SOS na voljo za pomoč. Pri odgovorih imejte v mislih, da so ostali EU partnerji velika mesta, ki jih v Sloveniji praktično ni, pa vendar je potrebno tudi v manjših mestih, občinah naslavljati izzive povezane z digitalno preobrazbo.

 

< Vse aktualne novice