• Domov
  • Novice
  • Povabilo k sodelovanju – uvajanje sistema kakovosti v organe javne uprave

Ministrstvo za javno upravo vabi občine, da pristopite k uvedbi samoocenjevanja po modelu CAF (Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju), ki je posebej za javni sektor razvito orodje kakovosti.

Osnovni namen modela CAF je spodbujati stalne izboljšave in napredek celotnega delovanja posameznega organa. Model CAF s pomočjo samoocene devetih meril kakovosti zagotavlja vodstvu pregled nad prednostmi in priložnostmi za izboljšavo delovanja posameznega organa.

Pionirji med uporabniki CAF modela v Sloveniji so Upravne enote, v tem letu pa uvedba modela CAF intenzivno poteka po večini ministrstev. MJU  je samooceno po modelu CAF izvedlo v letu 2016. Leta 2018 so se veliki družini uporabnikov modela CAF, ki ga v Evropi uporablja že okoli 4000 organizacij javnega sektorja, prvič pridružile tudi občine Dobrovnik, Postojna, Komen, Slovenske Konjice, Tržič in Žalec.

Prednost uporabe modela CAF je predvsem v tem, da se samoocena izvaja z zaposlenimi, ki organizacijo in njeno delovanje (interno in eksterno) najbolje poznajo. Zaposleni z medsebojnim usklajevanjem neposredno prepoznajo področja, ki bi jih bilo potrebno izboljšati, hkrati pa predlagajo tudi ukrepe, v okviru realnih zmožnosti in sredstev.

Projekt je podprt z evropskimi sredstvi, zato bo za uporabnike zagotovljeno brezplačno usposabljanje za člane ocenjevalnih skupin in pomoč s strani MJU pri uvajanju modela CAF.  Prav tako bo MJU preko koordinacije predstavnikov vodstev za kakovost in z organizacijo konferenc, okroglih miz in posvetovanj omogočilo izmenjavo znanj in izkušenj v zvezi z izvajanjem sistemov vodenja kakovosti v upravnih organih. Uporaba modela CAF lokalnim skupnostim, razen delovnega vložka članov ocenjevalnih skupin, ne prinaša nobenih dodatnih stroškov, medtem ko so prednosti številne, saj segajo od izboljšanja učinkovitosti organizacijo do večje notranje kohezije.

Prosimo vas, da ime predstavnika vodstva za kakovost vaše organizacije sporočite najkasneje do 28. januarja 2019 na naslov kakovost@gov.si.

Kontaktna oseba za prijavo uvedbe modela CAF ali dodatne informacije je Barbara Peharc, Sektor za kakovost,  e-naslov: barbara.peharc@gov.si, oz. telefon: 01 478 78 57.

Dodatne informacije:

< Vse aktualne novice