• Domov
  • Novice
  • Povprečnina za leto 2019 bo znašala 573,50 EUR

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije smo danes z ministrom za finance dr. Andrejem Bertoncljem podpisali pismo o nameri glede določitve višine povprečnine za leto 2019. Podpisu sta prisostvovala tudi predsednik vlade Marjan Šarec in minister za javno upravo Rudi Medved.

Dogovorjena povprečnina za prihodnje leto znaša 573,5 evra.

Na podlagi pisma o nameri bo po njegovi obravnavi na vladi podpisan tudi uradni dogovor med vlado in občinskimi združenji o višini povprečnine.

Pismo o nameri predvideva, da bo vlada skupaj s predstavniki občinskih združenj ustanovila posebno delovno skupino. Naloga te skupine bo, da v šestih mesecih preuči možne spremembe zakonodaje, s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog. Predvideva tudi, da bodo predstavniki vlade in občinskih združenj iskali rešitve v smeri večje fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitev na področju investicijskih sredstev po Zakonu o financiranju občin. Čez šest mesecev bodo predstavniki vlade in občinskih združenj preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja na višino stroškov občin, se seznanili s predlogi omenjene delovne skupine ter dogovorili nadaljnje ukrepe.

Pismo o nameri glede določitve povprečnine za prihodnje leto je s strani Skupnosti občin Slovenije podpisal Branko Ledinek, predsednik Skupnosti občin Slovenije.

< Vse aktualne novice