• Domov
  • Novice
  • Povračilo stroškov zaradi uporabe lastnega motornega vozila na službenem potovanju v tujino – OBVESTILO

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je bila v Uradnem listu Republike Slovenije, številka: 180/20 z dne  4. 12. 2020 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljevanju: novela uredbe).

Z novelo uredbe je bil spremenjen 15. člen Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19) tako, da se bodo zaposlenemu, če bo na podlagi naloga za službeno potovanje v tujino uporabil lastno motorno vozilo, povrnili stroški v višini 18 % cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer. Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec.

Podatek o najvišji ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/.

Navedena cena se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

< Vse aktualne novice