• Domov
  • Novice
  • Povzetek prvega posveta o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin

Ministrstvo za okolje in prostor in Zbornica komunalnega gospodarstva sta v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Inštitutom za politike prostora organizirala Prvi posvet o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin, ki je potekal v sredo, 15. februarja v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Na posvetu, ki je bil namenjen spodbujanju sodelovanja in povezovanja med ključnimi deležniki na področju te javne službe, oblikovanju izhodišč za morebitne spremembe veljavne ureditve, ki bi ustrezneje uredila izvajanje te javne službe in v nadaljevanju omogočila njen razvoj, je predstavnik Zbornice komunalnega gospodarstva mag. Iztok Rozman uvodoma nagovoril udeleženke in udeležence ter izpostavil, da se od 125 članov Zbornice komunalnega gospodarstva, okvirno 50 že ukvarja tudi z obvezno GJS urejanja in čiščenja javnih površin. Zato razmišljajo o ustanovitvi delovnega telesa, namenjenega tej GJS.

Predstavnik MOP Dušan Pichler je predstavil zakonodajne okvire za izvajanje te javne službe v preteklosti in trenutno ureditev. Izpostavil je, da resorno ministrstvo pripravlja prenovo Zakona o varstvu okolja, v katerem želijo urediti tudi področje obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. Ključna vprašanja na tem področju se nanašajo na obseg te obvezne občinske GJS, definicijo javnih površin, ali so potrebni izvršilni predpisi na državni ravni, v kakšnem obsegu in ali lahko posegajo tudi na nivo površin v zasebni lasti.

Skupnost občin Slovenije je za predstavitev dobre prakse na tem področju za sodelovanje zaprosila Mestno občino Celje. Valentina Glinšek je tako predstavila delitev dela med izvajalcem javne službe Simbio d.o.o. ter režijskim obratom, ki izvaja dopolnilne naloge pri urejanju okolja na območju mestne občine in s tem zagotavlja fleksibilnost in odzivnost na terenu ter nizko ceno izvajanja storitve ob dobri preglednosti opravljenih storitev. Posebej je izpostavila Servis 48, ki je interaktivno orodje za občanke in občane, s katero lahko opozorijo na morebitne pomanjkljivosti na različnih področjih (javna snaga, razsvetljava, kanalizacija, mestna oprema, mestne zelenice, oskrba z vodo in plinom, mestna signalizacija,…), v najkrajšem možnem roku pa občani prejmejo javno dostopni odgovor, napaka pa je v kratkem roku odpravljena. Prav tako je predstavila občinsko spletno stran Urejeno-Zeleno, ki so jo na mestni občini Celje oblikovali z namenom podajanja informacij s področja urejanja zelenih površin in mestne opreme na zemljiščih Mestne občine Celje. Stran občane hkrati vabi, da sodelujejo pri urejenosti mesta s skrbjo za okolico med stanovanjskimi naselji.

Mag. Maja Simoneti, Krajinska arhitekta in urbanistka s posluhom za kakovost zelenih in javnih površin ter raziskovalka na Inštitutu za politike prostora, je predstavila prostorski aspekt obvezne GJS urejanja in čiščenja javnih površin. Posebej je opozorila na nujnost upoštevanja trajnostne urbane politike in paradigmo celostnega urejanja, s hkratnim upoštevanjem področja vzdrževanja javnih in zelenih površin pri prostorskem načrtovanju. Prav tako pa je opozorila na nujnost vključujočega delovanja in sodelovanja lokalnih oblasti in zasebnih lastnikov, kadar gre za upravljanje s prostorom.

Ob zaključku posveta je bilo v sklopu razprave ugotovljeno, da si predstavniki občin in izvajalcev javnih služb ne želijo novih restriktivnih predpisov na tem področju GJS, pač pa predvsem jasnega zakonodajnega okvira, ki bi nedvoumno določal naloge na področju te javne službe, strokovnih podlag oz. minimalnih standardov in smernic za svoje delo. Udeleženci posveta prepoznavajo pa tudi potrebo po medsebojnem povezovanju in deljenju izkušenj in dobrih praks ter strokovne podpore pri njihovem delu, čemur bodo pri nadaljnjem delu in razpravah sledili tako organizatorji kot podporniki posveta.

< Vse aktualne novice