• Domov
  • Novice
  • POZIV K PRIPRAVI GRADIVA ZA DRUGI PAKET DEBIROKRATIZACIJE

S strani mag. Ivana Simiča, predsednika Strateškega sveta za debirokratizacijo v Kabinetu predsednika Vlade RS, smo prejeli obvestilo, da ne glede na to, da prvi paket zakona o debirokratizaciji še ni sprejet, se nadaljuje z debirokratizacijo države. Zato pozivajo, da posredujemo predloge poenostavitev v delovanju države, gospodarstva in državljanov.

V skladu z navedenim se obračamo na vas, da nam posredujete predloge ukrepov za debirokratizacijo z ustreznimi zakonskimi spremembami oziroma vsebinskimi izhodišči, ki so potrebna za poenostavitve v delovanju države.

Predloge ukrepov za debirokratizacijo nam posredujete najkasneje do torka, 11. maja 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice