• Domov
  • Novice
  • 6.12. / Poziv k racionalizaciji projektov javne razsvetljave

Slovensko društvo za razsvetljavo (SDR) je predstavilo problem neekonomične namestitve javne razsvetljave. Njihov prispevek navaja tako problem javne razsvetljave kot tudi podaja nekaj konkretnih rešitev k racionalizaciji le-te. Poudarjajo, da je umetna svetloba v naša življenja prinesla velik napredek in je znatno pripomogla k današnjemu stanju civilizacije. Tudi zunanja razsvetljava je s svojim prispevkom k varnosti in udobju postala nepogrešljiv element urbanega prostora. Žal pa, podobno kot še na marsikaterem področju, se tudi pri javni razsvetljavi marsikdaj pretirava in zato s svojo dejavnostjo (pre)močno vpliva na okolje in prostor okoli nas. Svetlobno onesnaževanje je in ostaja eden najbolj izpostavljenih okoljskih problemov, ki se ga mora pri načrtovanju javne razsvetljave upoštevati z vso njegovo težo, saj bomo v nasprotnem primeru hitro izgubili svojo edinstveno krajino in naravno okolje. Pri novih projektih je potrebno oceniti, ali so ti res potrebni, in v kolikor da, naj se posluži načela manj je več glede obsega in načina postavitve svetilk ter njihove svetilnosti in električne moči na posameznih lokacijah. V SDR še posebej k takšnemu razmisleku pozivajo pri projektih na podeželskih območjih, kjer je javna razsvetljava manj upravičena, obenem pa predstavlja enega glavnih urbanizacijskih elementov in je marsikje zelo opazen in neposredno škodljiv tujek v okolju in prostoru. Prav tako odsvetujejo osvetljevanje prometnih površin izven naselij, razen v posebej upravičenih primerih. S takšnimi projekti se fragmentira habitate različnih živalskih vrst, postavlja svetlobne zidove, vpliva na zmanjševanje biodiverzitete, ugaša zvezdno nebo, postavlja nenaravne elemente v krajino ter tudi po nepotrebnem porablja energijo, surovine in javna sredstva. Zelo se je razširilo tudi osvetljevanje krožišč, križišč in obvoznic, ki je v številnih primerih nepotrebno in okoljsko ter prostorsko neprimerno, še posebej, kadar se ti nahajajo izven poseljenih območij. V večini evropskih držav takšnih objektov izven naselij ne osvetljujejo oz. jih osvetlijo le minimalno. Tudi znotraj naselij je raven potreb marsikje zelo nizka in v takih primerih je priporočljiv razmislek o upravičenosti javne razsvetljave.

S prenovo tehničnih priporočil se v okviru Slovenskega društva za razsvetljavo trudijo, da racionalizirajo javno razsvetljavo tudi na lokacijah, kjer je ta upravičena. Kot eno pomembnih ‘novosti’ za manj prometne lokacije in za pločnike z majhnim številom pešcev želijo opozoriti na možnost uporabe orientacijske razsvetljave s svetilkami samo na izpostavljenih točkah. Poseben izziv predstavlja racionalizacija razsvetljave ob regionalnih cestah skozi razpršena naselja, kjer se danes postavlja tudi po več kilometrov zvezne osvetlitve, možna rešitev pa je razsvetljava samo na konfliktnih točkah. V manjših in srednje velikih naseljih pa svetujejo, da se zvezno osvetljujejo predvsem središča naselij oz. se prilagodi dejanskim potrebam. V SDR se trudijo, da z ustreznimi priporočili pripomorejo, da bo razsvetljava na cestah in ulicah predstavljala izključno pozitiven prispevek k naši varnosti in udobju, kjer je to potrebno in kolikor je to potrebno.

Dodatne informacije glede njihovega dela najdete na POVEZAVI.

< Vse aktualne novice