• Domov
  • Novice
  • Poziv k sprejetju veta na novelo Zakona o omejevanju porabe alkohola
J.V.

Državni zbor Republike Slovenije je 24. maja 2017 s 40 glasovi za in 20 proti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A), EPA 1829 – VII, ki ga je v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev. Cilj zakona je povečati financiranje športnih organizacij iz lastnih dejavnosti ter s podeljevanjem dovoljenj regulirati omejeno možnost točenja pijač z omejeno vsebnostjo alkohola na vseh javnih prireditvah.

Pri tem bode v oči rešitev po kateri bo možna prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač na vseh javnih prireditvah zgolj, če ima organizator (ali na podlagi pogodbe druga pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, v kolikor sam organizator ni registriran) javne prireditve dovoljenje. Poleg tega bo organizator za vsako javno prireditev še plačal pristojbino glede na najvišje število udeležencev.

SOS nasprotuje rešitvam, ki še dodatno otežujejo (birokratko, vsebinsko, stroškovno) prireditve v Slovenije, ki si želi biti pomembna turistična destinacija.

Nesprejemljivo je, da velja splošna prepoved prodaje ali ponudbe alkoholnih pijač brez pridobljenega dovoljenja za organizatorje vseh javnih prireditev. Obseg in pestrost javnih prireditev je zelo velika in raznolika (gasilske veselice, državne in lokalne proslave, kulturni dogodki, prireditve v mestnih/vaških jedrih – npr. Vinska Vigred v Beli krajini, Festival Lent, Koprska noč, Ljubljanska vinska pot, itd.). Prav tako so javne prireditve zelo različnega značaja glede potrošnje pijač. Glede na to, da so na primer sejmi javne prireditve z veliko obiska, potrošnja pijač z vsebnostjo alkohola na obiskovalca pa zdaleč ni primerljiva s potrošnjo  na obiskovalca npr. na športni prireditvi ali na koncertu, bo zelo verjetno višina pristojbine, določena sorazmerno z obsegom obiska, povzročila situacijo, da na določenih prireditvah ne bo več možno popiti kozarca vina/piva, ker bo pristojbina preprosto previsoka in ne bo interesa, da bi jo kdorkoli plačal.

Nadalje ugotavljamo, da so na lokacijah, kjer potekajo javne prireditve (mestna/vaška jedra) tudi običajni gostinski lokali. Ti lokali bodo potemtakem v času javne prireditve morali prenehati točiti vino in npr. razložiti nič hudega slutečemu tujemu turistu, da danes žal ni možno ob hrani popiti kozarca vina, čeprav je le ta na ceniku in čeprav je bilo to včeraj možno.

Kljub pozivu SOS naslovljenem na poslanke in poslance Državnega zbora RS, da zakona ne podprejo, je bil ta na seji Državnega zbora RS sprejet. Ob tem, da se z vsebino zakona ne strinja Vlada RS, Komisija Državnega sveta RS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide; Zakonodajno-pravna služba pa je v svojem mnenju poudarila, da je rešitev, po kateri bi bila ponudba in prodaja alkoholnih pijač na javnih prireditvah dovoljena samo organizatorjem teh prireditev in le na podlagi dovoljenja, je z vidika svobode gospodarske pobude, v povezavi z načelom enakosti, omejujoča. Čeprav Ustava posegov vanjo ne izključuje, zakonodajalec pri tem ne sme biti arbitraren. Predlagana ureditev mora biti zato deležna temeljite presoje z vidika nujnosti, primernosti in sorazmernosti ukrepa, glede na cilj, ki ga zasleduje.

SOS je v skladu z navedenim na državne svetnice in svetnike Državnega sveta RS posredovala poziv k sprejetju veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola. Saj lahko spremembe povzročijo izjemne težave in posledice za vse tiste, ki resno in zavzeto oblikujejo kulturno, športno, družabno življenje prebivalk in prebivalcev Slovenije in vedno številnejših turistov, ki te prireditve obiskujejo.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice