• Domov
  • Novice
  • Poziv ministrici za šolstvo glede kritja stroškov in izpada prihodkov osnovnim šolam

Skupnosti občin Slovenije je na težavo v zvezi s kritjem stroškov zaposlenih za pripravo obrokov (kosil) učencev v osnovnih šolah in izpada prihodkov iz naslova tržne dejavnosti opozarjala vse pristojne na državnem nivoju že od začetka zaprtja šol v času epidemije. Predlog je bil, da se težava razreši tako, da se sredstva za kritje stroškov in izpada krijejo iz proračuna RS kot ukrep iz protikoronskih paketov.

Ker država do tega trenutka ni ponudila rešitev in sredstev, smo ministrico za izobraževanje, znanost in šport ponovno opozorili s pozivom, da pristojno ministrstvo urgentno zagotovi sredstva za financiranje stroškov dela zaposlenih za kuhanje kosil za učence, prav tako krije vse fiksne stroške (npr. material za vzdrževanje, material za čiščenje, elektrika, ogrevanje, laboratorijske storitve, deratizacije in vzpostavitve sistema HACCP, itd.), ki se krijejo iz »tržne« dejavnosti oz. iz nejavnih prihodkov, in so osnovnim šolam nastali zaradi epidemije. V SOS namreč ne pristajamo na to, da se kritje navedenih stroškov prenese na ustanovitelje, torej občine, saj bi kritje izpada prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu predstavljalo nenamensko porabo sredstev proračuna občin.

V pozivu smo izpostavili tudi ugotovitve Računskega sodišča RS[1], iz katerega izhaja, da bi: »K ohranitvi obstoječega načina organiziranja in celovite priprave vseh obrokov šolske prehrane, ki je po naši oceni primerna in potrebna, […] gotovo pripomogla umestitev obrokov šolske prehrane v obseg javne službe, pri čemer bi bilo po naši oceni to nujno potrebno vsaj še za kosilo, glede ostalih obrokov pa bi bilo možno vsaj ustanoviteljicam prepustiti odločitev o tem, katere obroke (poleg malice in kosila) bo šola zagotavljala v režimu javne službe. Pri tem pripominjamo, da ni nujno, da bi takšna ureditev vplivala na spremembo virov financiranja šolske prehrane.«

V Skupnosti občin Slovenije pričakujemo, da bo resorno ministrstvo poziv upoštevalo in v najkrajšem možnem času pristopilo k rešitvam.

[1] Zbirno poročilo Računskega sodišča RS, Ravnanje s hrano v osnovnih šolah št.: 322-4/2018/5 z dne 19. 12. 2018. (str. 17)

< Vse aktualne novice