• Domov
  • Novice
  • Poziv občinam k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo

Spoštovane županje, spoštovani župani,

 

Na Skupnosti občin Slovenije se zavedamo problematike vztrajnega porasta nastajanja plastičnih odpadkov in odlaganja plastičnih odpadkov v okolje in negativnega vpliva na okolje, zdravje in gospodarstvo. Z željo, da prispevamo k rešitvam, sta predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksander Jevšek in Minister Simon Zajc v imenu Vlade RS 15. novembra 2019 podpisala Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. K dogovoru, ki je prostovoljen lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se ne nudi plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni pribor).

Število javnih prireditev v Sloveniji narašča, če jih je bilo v letu 2018 nekaj več 15.000, jih je bilo do novembra 2019 že 16.900. Številne od teh organizirajo ali financirajo občine in njihovi zavodi. Prakse organizacij dogodkov so od občine do občine različne od zero-waste prireditev do prireditev z veliko neizkoriščenih potencialov.

Občine imajo vsakodnevno tudi različne sestanke, interne in z vabljenimi gosti iz drugih organizacij. Z doslednim ravnanjem tudi pri tako majhnem ukrepu, kot je pogostitev z vodo iz pipe postreženo iz vrča in kozarci, ki niso iz plastike za enkratno uporabo, se kaže skrb za okolje in podnebna ozaveščenost.

Da bi ozavestili in spodbudili k manjši uporabi plastike in s tem k varovanju okolja in prehodu v krožno gospodarstvo občanke in občane ter goste v občinah, ki pridejo bodisi poslovno na sestanek ali kot turisti na prireditev, je potrebno začeti pri sebi in s svojimi ravnanji dati zgled.

Skupnost občin Slovenije se v okviru Interreg Europe projekta CircE osredotoča na potenciale krožnega gospodarstva v sektorju turizem. Med prioritetami je v okviru projekta eden od prepoznanih potencialov na področje odpadkov in drugi, horizontalni, vloga občin. S podpisom dogovora je izražena jasna namera za nadaljnje aktivnosti v tej smeri.

S tem ukrepom želimo spodbuditi tudi gospodarski sektor k eko-inovacijam, napredku v smeri trajnostnega razvoja, z zmanjševanjem vplivov na okolje in k učinkovitejši in odgovornejši rabi virov ter s tem pospešen prehod v krožno gospodarstvo. Z omejevanjem uporabe plastike za enkratno uporabo se odpira priložnost za razvoj novih materialov na osnovi obnovljivih in naravnih virov, razvoj okolju prijaznih izdelkov, storitev, procesov in poslovnih modelov, oblikovanja procesov in izdelkov za ponovno uporabo in recikliranje, ravnanja z odpadki.

S podpisom tega sporazuma želimo spodbuditi občine k manjši uporabi plastike in k varovanju okolja. Občine tako s svojimi ravnanji prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in občanih.

POZIV:

Verjamemo, da se številne občine zavedate problematike in v praksi tudi vidimo, da že sledite temu, kar je vsebina sporazuma in še več od tega in vas vabimo, da to s pristopno izjavo tudi potrdite. Z isto izjavo vabimo tudi občine, ki temu področju še niste namenjale posebne pozornosti, vendar menite, da je čas ravno pravšnji za nekaj ukrepov, da nam to sporočite s pristopno izjavo. Izjave pošljete na info@skupnostobcin.si in na spletni strani SOS, bomo objavili seznam občin pristopnic.

DODATNO – Dobre prakse občin:

Na raznih dogodkih in sestankih, kjer smo bili sodelavci sekretariata SOS prisotni, pa tudi v različnih komunikacijah smo zaznali različne dobre prakse. Pripravili smo obrazec za prijavo dobre prakse, ki je namenjena medobčinski delitvi. Obrazec pošljite na info@skupnostobcin.si in na spletni strani SOS, bomo objavili seznam dobrih praks.

V pričakovanju vaših izjav in podpore tej iniciativi vas prijazno pozdravljamo.

podpisan dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah

Pristopna izjava za občine

obrazec dobre prakse občin

 

< Vse aktualne novice