• Domov
  • Novice
  • Poziv predsedniku Vlade RS v zvezi z vzpostavitvijo ustreznih plač funkcionarjev

V skladu s sklepom predsedstva SOS sprejetim na 14. redni seji, dne 22. 4. 2021, je predsednik SOS, Peter Misja na predsednika Vlade RS, Janeza Janšo naslovil poziv s pričakovanjem, da naredi vse potrebne korake, da bo še v tem letu dosežen premik in ustreznost vrednotenja funkcije županj in županov. Pričakujemo sklic sestanka, na katerem bomo pristopili k sistemskem reševanju vprašanja plač občinskih funkcionarjev in ne zgolj k izenačitvi njihovih pravic z zaposlenimi v javnem sektorju. Možnost za uresničitev pričakovanega vidimo tudi v pripravi posebnega zakona o občinskih funkcionarjih, s katerim bo urejeno ustrezno nagrajevanje in primerno plačilo.

Biti župan je poslanstvo, poklic in ne služba. Zato se tudi vzame v zakup, da delavnik župana ne traja zgolj 8 ur. Pa vendar bi bilo ob vseh zakonskih dolžnostih in pristojnostih ter odgovornostih, ki jih je z dneva v dan več, pričakovano, da so za to vsaj korektno poplačani. Že samo z odnosom, ko so pogajanja za plače vseh zaposlenih znotraj javnega sektorja mogoča, medtem ko se pogovore o plačilu županjam in županom ne da premakniti iz mesta že več let, se na videz kaže nerazumevanje vloge in vpliva, ki jo ta funkcija prinaša. 182 županj in županov slovenskih občin so z zbranimi podpisi jasno izrazili svoje zahteve po pravičnem plačilu, ki pritiče funkciji in odgovornostim. Skrajni čas je, da se zahteve na državnem nivoju slišijo.

Poleg nove uvrstitve plač v plačne razrede županj in županov in s tem odpravo izrazitih razlik med plačami najvišjih javnih uslužbencev (direktorjev itd.) v korelaciji z županjami in župani, so v pozivu našteta še druga pričakovanja (kot je pravica do prejema dodatkov, tudi dodatka za delo v rizičnih razmerah v času epidemije, pravica do višine regresa za prehrano kot velja za druge zaposlene v javnem sektorju).

< Vse aktualne novice