• Domov
  • Novice
  • Poziv za posredovanje natančnih in nedvoumnih navodil glede določitve in izplačila dodatka po 71. členu ZIUZEOP – odgovor MJU

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovila Poziv za posredovanje natančnih in nedvoumnih navodil glede določitve in izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP, št. 011-9/2020/3 z dne 24. 4. 2020 (poziv dosegljiv tukaj). Danes smo prejeli odgovor Ministrstva za javno upravo, kjer odgovarjajo tudi na nekatera vprašanja, na katera pojasnili MJU in MF ne dajeta odgovorov oz. odgovori iz pojasnil niso v celoti neposredno razvidni.

Dopis MJU, št. 1002-502/2020/2, z dne 7. 5. 2020.

< Vse aktualne novice