• Domov
 • Novice
 • Poziv za posredovanje upravičenih izdatkov občin za pridobitev sredstev iz Evropskega solidarnostnega sklada zaradi pandemije COVID-19 ter usmeritve za izpolnjevanje

S strani URSZR smo prejeli poziv občinam, da najkasneje do 16. maja 2020 na izpostave URSZR posredujete tabeli z zahtevanimi podatki o stroških, ki ste jih imeli z ukrepi zaradi COVID-19. URSZR navedene podatke potrebuje za pripravo zahtevka za povračilo sredstev iz Evropskega solidarnostnega sklada.

URSZR poziva občine, da v prvo tabelo  vnesete nastale stroške v obdobju 13.3.2020 do 15.5.2020, medtem ko v drugo tabelo vnesete ocenjeni oziroma predvideni izdatek do 12.7.2020.

Navodilo za izpolnjevanje tabel, ter odgovori na najpogostejša vprašanja se nahajajo na Usmeritve in odgovori o evidentiranju stroškov.

 

Upravičeni so vsi izdatki, ki so bili izvedeni kot ukrepi za pomoč prebivalstvu pri preprečevanju širjenja
bolezni COVID-19 in odpravljanju posledic epidemije in sicer za:

 • izboljšanje priprave ocene tveganja in upravljanja tveganj ter načrtovanja pripravljenosti in odziva na področju nalezljivih bolezni;
 • izboljšanje infrastrukture zdravstva in civilne zaščite;
 • razvoj cepiv ali zdravil;
 • izvajanje izrednih ukrepov, povezanih z boleznijo COVID-19;
 • dodatne zaposlitve osebja v različnih oblikah dela;
 • odvzem brisov, izvedba laboratorijskih analiz in zdravstvenih pregledov (tudi na mejah);
 • merjenje temperature na letališču in mejnih prehodih;
 • interventno nabavo medicinske opreme in zaščitnih sredstev po predlaganem seznamu (zaščitne maske, zaščitni kombinezoni, rokavice, očala, vizirji, dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji, zdravila, toplomeri, medicinski pripomočki…);
 • izvajanje dezinfekcije in dekontaminacije oseb, opreme, objektov in površin;
 • izvajanje prevozov zaščitnih sredstev in oseb;
 • zagotavljanje prehrane, pribora za enkratno uporabo za zagotavljanje obrokov za osebe v karanteni in izolaciji;
 • stroški odvoza kontaminiranih odpadkov;
 • začasno nastanitev repatriiranih državljanov in zdravstvenega osebja;
 • začasno nastanitev obolelih v karanteni;
 • varovanje objektov zdravstva in civilne zaščite;
 • posebne oblike pomoči in oskrbe ranljivih skupin prebivalcev (starejši, ljudje z zdravstvenimi težavami, invalidi, nosečnice, starši samohranilci …);
 • sodelovanje prostovoljcev za zadovoljitev neposrednih potreb prizadetega prebivalstva;
 • najem skladiščnih in sanitarnih kapacitet;
 • posebno podporo za zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov zdravstva ter zaščite in reševanja v nujnih primerih;
 • krepitev zmogljivosti za informiranje in obveščanje prebivalcev (.stroški vzpostavitve in zagotavljanja delovanja številke za občane za posredovanje zahteve za pomoč)

Celoten dopis in tabele se nahajajo na tej povezavi


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice