• Domov
  • Novice
  • Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2022

V okviru nacionalne mreže za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), se zbirajo predlogi aktivnosti, ki se navezujejo na boljše izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) oz. na boljšo pripravo na izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Namen povabila je zbiranje predlogov aktivnosti na način od spodaj navzgor in odzivanje Mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva, socialnih partnerjev in upravičencev do sredstev PRP 2014–2020. Aktivnosti bodo izbrane na podlagi pogojev in meril, izvajajo pa se v sodelovanju Mreže za podeželje in predlagateljem aktivnosti. Za aktivnosti, pridobljene iz poziva Mreže za podeželje za 2022, je na voljo 24.500 evrov.

Posredovani predlogi so za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano neobvezujoči in to poizvedovanje še ne pomeni sodelovanja Mreže za podeželje v projektu. Odločitev o sofinanciranih projektih bo sprejelo ministrstvo na podlagi pogojev in meril, ki so priloženi k temu povabilu. V primeru pozitivne odločitve sodelovanje Mreže za podeželje pomeni, da bo MKGP prevzelo dogovorjeno zunanjo storitev in jo neposredno naročilo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo prejete predloge pregledalo in se odločilo o prevzemu določenih stroškov in o višini rezerviranih sredstev.

Od predlagateljev projektov se pričakuje, da bodo pri projektih aktivno sodelovali in sami zagotavljali človeške vire.

Predlogi projektov morajo biti posredovani na priloženem obrazcu do ponedeljka, 28. 2. 2022.

Predloge projektov kakor tudi morebitna vprašanja lahko posredujete na naslov Mreže za podeželje mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Dokumentacija:

< Vse aktualne novice