• Domov
  • Novice
  • Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin

V skladu z odločbo Ustavnega sodišča št. št. U-I-150/15 z dne 10. 11. 2016, s katero je Ustavno sodišče odločilo, da je veljavni Pravilnik v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave RS in ga zato razveljavilo, je Ministrstvo za finance pripravilo novi Pravilnik.

Obveščamo vas, da z dnem 23.09.2017 prične veljati novi Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

Povezava na Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2297?sop=2017-01-2297

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice