Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo smo zasledili objavljen predlog Pravilnika o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji.

Predlog pravilnika, v katerem so tudi navedene daljinske, glavne in regionalne kolesarske poti, določa:

̶ potek in način izvedbe kolesarskih povezav v Republiki Sloveniji;
̶ način delitve kolesarskih povezav;
̶ merila za določitev kolesarskih povezav;
̶ način označitve in evidentiranja kolesarskih povezav;
̶ način upravljanja in vzdrževanja kolesarskih povezav.

Vaše pripombe in predloge na predlog pravilnika posredujte najkasneje do petka 20. oktobra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Predlog pravilnika se nahaja tukaj.

< Vse aktualne novice