• Domov
  • Novice
  • Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti

Obveščamo vas, da smo v Skupnosti občin Slovenije prejeli v pregled Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti.

Pravilnik določa minimalne standarde in normative za pogrebno vozilo, primerne prostore za poslovanje s strankami, ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov, hladilni prostor, transportno krsto in ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.

Predlog pravilnika

Obrazložitve

Zaradi nujnosti zadeve vas vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do petka, 2.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice