• Domov
  • Novice
  • Pravilnik o obratovalnem času gostinskih obratov in turističnih kmetij

Skupnost občin Slovenije je v razpravo in usklajevanje prejela predlog novega Pravilnika o določitvi obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki so ga pripravili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. O predhodnem sestanku in napovedanih spremembah je SOS že obveščal.

Obstoječ Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)  je bil potreben temeljite prenove, zato smo pripravili predlog novega modela določanja obratovalnega časa, katerega ključne smernice so:

  1. Obratovalnega časa (rednega, podaljšanega) gostinskih obratov ne bo več potrebno prijavljati občini (obratovalni čas občinam prijavljajo samo še gostinci). Gostje so o obratovalnem času obveščeni z objavo na vhodu v obrat in na spletenih strani.

Opomba: sprememba Zakona o gostinstvu, ki je v pripravi, bo zajela tudi to spremembo.

  1. Vsi gostinski obrati imajo obratovalni čas določen med 0-24.00 uro, tako, kot že do sedaj nekateri gostinski obrati (obrati za pripravo in dostavo jedi, obrati v sklopu igralnic, obrati, ki nudijo nastanitev, hotelske restavracije) z izjemo v stanovanjskih naseljih, kjer bi bil določen obratovalni čas od 6. do 22.00 ure.

Opomba: nov Zakon o gostinstvu ne bo več tako podrobno razlikoval med posameznimi vrstami obratov (npr. slaščičarna, kavarna, okrepčevalnica …), saj so meje med njimi zabrisane. Tudi dotični pravilnik zato ne določa več razlikovanja na temelju vrste obrata.

  1. V stanovanjskih območjih lahko občina z odlokom določi merila za drugačen obratovalni čas gostinskih obratov za opredeljeno območje, pri tem mora upoštevati bistvene okoliščine določenega območja.

Prosimo vas za pregled predloga sprememb. Vaše pripombe nam prosimo pošljite do 11. 9. 2018 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si. Po prejemu pripomb je MGRT napovedal usklajevalni sestanek, usklajeno verzijo pravilnika pa bodo nato poslali v medresorsko obravnavo.

 

Word: Pravilnik_obratovalni čas_za razpravo_28.8.2019

PDF – stari pravilnik – sledi spremembam

 

< Vse aktualne novice