Ministrstvo za zdravje pripravlja novo Uredbo o pitni vodi, ki bo nadomestila obstoječi Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, in 25/09). Ker bi želeli pripravljavci nove uredbe še pred uradno  javno obravnavo predpisa slišati mnenja in predloge vseh deležnikov, ki so odgovorni za oskrbo s pitno vodo, vas prosimo, da podate vaše pripombe in stališča na dokument, ki je še delovne narave. Prosimo, da ste še posebej pozorni na 7. člen osnutka uredbe in na določila v zvezi z zahtevami za upravljavce manjših vodovodov oziroma za lastno oskrbo s pitno vodo (ni javne službe).
Vaše mnenje prosimo posredujte na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 7.12.2015.

Delovni dokument

< Vse aktualne novice