• Domov
  • Novice
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je bil v Uradnem listu RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Besedilo pravilnika najdete na tej povezavi:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019059.pdf (str. 7009).

Z uveljavitvijo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 59 /19) ima MIZŠ novo obveznost do vrtcev, ki obsega zagotavljanje sredstev za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov.

In sicer je določeno, da ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, v obdobju od 1. 9. 2019 do uveljavitve normativov za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke, zagotavlja vrtcem sredstva za višje stroške delovanja razvojnih oddelkov v višini razlike med povprečno ceno programov razvojnih oddelkov in povprečno ceno programov prvega in drugega starostnega obdobja, ki se izračunata na podlagi veljavnih cen v javnih vrtcih na dan 1. september tekočega leta. Tako ugotovljena višina razlike se množi s šest, kar je normativno število otrok v oddelku in predstavlja višji strošek delovanja razvojnega oddelka.

Vrtci, v katerih se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke bodo še v tem tednu prejeli okrožnico in Sklep o določitvi višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev in obsegu ter načinu zagotavljanja sredstev za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev za šolsko leto 2019/20. O vsem pa bodo obveščene tudi občine ustanoviteljice vrtcev z razvojnimi oddelki.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice