• Domov
  • Novice
  • Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih – delovno gradivo. Z vsebinskega vidika predlog pravilnika prinaša manjše dopolnitve rubrik prekrškovnih vpisnikov in pomožnih knjig zaradi uvedbe napovedi zahteve za sodno varstvo ter instituta nadomestnega zapora, v pretežni meri pa gre za redakcijo in uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških.

Osnutek pravilnika z novimi obrazci vam posredujemo spodaj in vas prosimo, da nam posredujete vaše mnenje in morebitne pripombe do 8. 5. 2017 na nslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Obrazec_1

Obrazec_2

Obrazec_3

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice