• Domov
  • Novice
  • Predhodno usklajevanje osnutka predloga novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo v usklajevanje pred fazo javne obravnave posredovalo osnutek novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so ga pripravili na podlagi številnih prejetih odzivov na naš poziv, s katerim so zaprosili za opozorila na odprta vprašanja in predloge. Le te so preučili in jih v predloženem osnutku poskušali, v kar največji meri upoštevati pri pripravi predpisa. 

Ker gre za le za osnutek predloga zakona je ministrstvo pripravilo pojasnilo z bistvenimi novostmi. Uvodno pojasnilo najdete TUKAJ.

Prav tako najdete na sledeči povezavi besedilo osnutka zakona, na katerega nam vljudno naprošamo posredujete pripombe in predloge normativnih rešitev, ki jih bo ministrstvo, v kolikor bo to mogoče, uskladilo še pred posredovanjem predloga zakona v javno obravnavo. 

Vaše stališče nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 27.6.2016 do 12.00 ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice