Predhodno usklajevanje osnutka predloga novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo v usklajevanje pred fazo javne obravnave posredovalo osnutek novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so ga pripravili na podlagi številnih prejetih odzivov na naš poziv, s katerim so zaprosili za opozorila na odprta vprašanja in predloge. Le te so preučili in … Nadaljujte z branjem Predhodno usklajevanje osnutka predloga novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)