• Domov
  • Novice
  • Predlagana sprememba višine povprečnine ni skladna s potrebami občin

V Skupnosti občin Slovenije smo s strani Ministrstva za finance, dne 6.2.2017, prejeli predlog spremembe višine povprečnine za leto 2017. Ministrstvo predlaga, da se v letu 2017 na podlagi Dogovora z reprezentativnimi sindikati o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, višina povprečnine prilagodi iz 530,00 € na prebivalca na 533,50 €.

Kakor je Skupnost občin Slovenije na pogajanjih za spremembo povprečnine že večkrat izpostavila je izravnalni ukrep povišanja povprečnine za 3,5 € zaradi sprejetja dogovora s sindikati javnega sektorja izrazito linearne narave, saj se izračunava povprečje. Jasno je, da občine z dodatnimi 3,50 € ne bodo uspele finančno izravnati povečanja mase plač za zaposlene, njihovo finančno stanje pa bo tako še dodatno poslabšano in oslabljeno, razvoj lokalnega okolja pa bo stagniral. Predlagana sprememba višine povprečnine torej ni skladna s potrebami občin in je SOS ne more sprejeti, saj bi, da bi občine lahko pokrile povečane stroške iz naslova plač in drugih dohodkov zaposlenih, potrebovale vsaj dodatnih 5,2 mio. €. Zapisano stališče povzema razpravo Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je na svoji zadnji seji, dne 3.2.2017, sprejelo vsebinsko ustrezen sklep, s katerim bomo do 13. februarja seznanili Ministrstvo za finance.

< Vse aktualne novice