• Domov
  • Novice
  • Predlagani popravki Zakona o prevozih v cestnem prometu

V četrtek 13. avgusta je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekala predstavitev Zakona o prevozih v cestnem prometu. V predlogu zakona so za občine pomembne predvsem spremembe, ki se nanašajo na mestni linijski prevoz (možnost, da se v posebnih primerih opravlja linijski prevoz z vozili 8+1), na posebni linijski prevoz potnikov (prevozi šolskih otrok – prevoznik lahko do zapolnitve kapacitet pobira tudi druge potnike v kolikor se to dogovorita naročnik in izvajalec ) in spremembe ureditve taxi službe.

V skladu s prvotno predlaganim Zakonom o prevozih v cestnem prometu bi morale občine z več kot 5.000 prebivalci ustanoviti gospodarsko javno službo oz. preko koncesije urediti taxi prevoze. V skladu s predlogom 56. člena bi morala občina na vsakih 5.000 prebivalcev podeliti najmanj eno koncesijo. S predlagano spremembo bi se taxi prevozi prenašali iz državnega na lokalni nivo (tako organizacija kot nadzor nad izvajanjem taxi služb).

V SOS smo zbirali vaše pripombe in predloge in na podlagi nekaj zbranih mnenj opravili pogovor na sestanku 13.8.2015. Na podlagi tega mnenja je ministrstvo v dogovoru z OZS ponudilo kompromisni predlog (dostopen tukaj):

– lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti lahko ima izbirno javno službo lokalnega taksija

– ohrani se možnost državnega taksija, njihovo število se zmanjša na 800 ob preverjanjem pogojev

– licenca je izdana posameznemu podjetju za eno vozilo

– glede barve vozil se prepusti odločitev občini, ki to uredi z odlokom

Vljudno vas naprošamo za ponovni odziv glede na predlagane ključne spremembe, najkasneje do srede do 12.00 ure, zaradi zagotovitve nadaljnjega usklajevanja predloga zakona.

< Vse aktualne novice