• Domov
  • Novice
  • Predlog 6-letnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v RS 2020-2025

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek 6-letnega načrta vlaganja v promet in prometno infrastrukturo v RS v letih 2020-2025. Ministrstvo za infrastrukturo pripravi 6-letni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo, ki jih vsako leto posreduje v potrditev Vladi RS na podlagi Resolucije o nacionalnem  programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. novembra 2016) (v nadaljevanju Resolucija).

Prvi Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2018–2023 je bil izdelan leta 2018 in potrjen s sklepom Vlade številka 37100-1/2018/10 dne 29.3.2018. Letošnji Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2020 – 2025 pa se nahaja na spodnjih povezavah.

Obrazložitev 6-letni 2020-2025
Operativni načrt 2020-2025 – brez povezav 
Drsni_plan_september_2019-DRSI

Občine na območju ljubljanske širše urbane regije obenem obveščajo, da bo na podlagi načrta, ki je v prilogi pripravljen tudi “Akcijski načrt za trajnostno mobilnost osrednjeslovenskega (ljubljanskega) širšega območja” (na zahtevo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije), ki vam ga ne bodo posebej pošiljali v pregled, saj ne bo vseboval nobenih dodatnih ukrepov za to območje kot spodnji 6-letni načrt.

V pripombe in predloge na 6-letni drsni plan nam  posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 4. novembra do 12. ure.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice