• Domov
  • Novice
  • Predlog Ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi pojava posebno nevarnih bolezni živali

Uprava RS za zaščito in reševanje je ob pomoči Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravila novo verzijo (3.0) Ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi pojava posebno nevarnih bolezni živali.

Konceptualno nova verzija oceni naj bi sledila predhodnima dvema. Spremembe glede na verzijo 2.0 te ocene so številne, najpomembnejše in najobsežnejše pa so tiste v povezavi s spremenjenim številčnim stanjem posameznih skupin rejnih živali. Natančnejši opis sprememb je naveden na straneh 4 in 5 osnutka ocene.

Predlog Ocene ogroženosti RS zaradi povaja posebno nevarnih bolezni živali se nahaja na tej povezavi

Morebitne predloge in dopolnitve v zvezi z oceno nam posredujte najpozneje do srede 29. januarja 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice