• Domov
  • Novice
  • Predlog Operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027

S strani MGRT smo v pregled prejeli predlog  Predlog Operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 v katerem spreminjajo predhodni operativni načrt (sklep Vlade RS, št. 30300-3/2018/9 z dne 5. 7. 2018).

Pri izvajanju operativnega načrta je prišlo namreč do večjih zamud. Dne 10. 1. 2019 je Vlada RS ob pregledu neizvedenih sklepov ugotovila, da je so v operativnem programu vključene naloge, ki so časovno neizvedljive in je rok podaljšala do 31. 3. 2019. V Prilogi 1 je spremenjen operativni načrta z novo časovnico, ki predvideva pripravo osnutkov strateških delov regionalnih razvojnih programov do konca septembra 2019 ter osnutkov  programskih delov regionalnih razvojnih programov do konca septembra 2020. Operativni načrt je tudi vsebinsko prenovljen in usklajen s predvidenimi okvirnimi roki za programiranje evropske kohezijske politike.

Operativni načrt so dopolnili s Prilogo 2: “Cilji in usmeritve regionalne politike ter strateška izhodišča prostorskega razvoja za pripravo regionalnih razvojnih programov 2021–2027”, ki združuje doslej posredovane usmeritve posameznih resorjev.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte do srede 10. 4. 2019 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Predlog Operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 se nahaja na tej povezavi. 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice