• Domov
  • Novice
  • Predlog Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci sodb in evidenci kazenskih točk

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli v pregled predlog Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi.

Z vsebinskega vidika predlog pravilnika ureja način upravljanja evidence prekrškovnih organov, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu ter delovanje skupne informacijske infrastrukture, vpis in izbris podatkov iz evidenc ter dajanje in dostop do podatkov iz teh evidenc ter skupne informacijske infrastrukture.
Bistvene novosti:
– osnutek pravilnika je pripravljen zaradi ureditve kazenskih in prekrškovnih evidenc v ločenih pravilnikih ter implementacije skupne informacijske infrastrukture;
– natančneje je urejena hramba dokumentarnega gradiva in poslovanje povezano z upravljanjem evidenc;
– novost je vročanje potrdila o (ne)kaznovanosti v varni elektronski predal;
– upravljanje s prekrškovnimi evidencami ostaja enako, razen novih možnosti, ki jih je v pravni red Republike Slovenije vpeljala novela ZP-1J (skupna informacijska infrastruktura, brezplačen oddaljen dostop do teh evidenc).

 

Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 8. maja 2017. 

Predlog pravilnika in obrazce lahko pregledate na spodnjih povezavah.

Pravilnik_PE_in_SII

Pravilnik1

Obrazec_1a

Obrazec_2a

Obrazec_3a

Potrdilo_4.a

Potrdilo_5a 

Potrdilo_6a

Obrazec_1b

Obrazec_2b

Potrdilo_4b

Potrdilo_5b

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice