• Domov
  • Novice
  • Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Obrazložitev). Predlog Pravilnika nadomešča Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08, v nadaljevanju: Prejšnji pravilnik).

Predlog Pravilnika:

  • bolj podrobno določa kateri uslužbenci pri javnopravnih osebah morajo biti strokovno usposobljeni za upravljanje z dokumentarnim gradivom, kar je bilo pri prejšnjem pravilniku nejasno;
  • na novo so opredeljena področja, za katera morajo uslužbenci javnopravnih oseb in delavci ponudnikov storitev pridobiti poglobljena znanja;
  • določen je mandat tričlanske komisije, pred katero se opravlja preizkus strokovne usposobljenosti ter nivo izobrazbe, ki jo morajo imeti predsednik, namestnik in člani komisije;
  • zaradi poenotenja opravljanja preizkusa ne predvideva več pisnega preizkusa;
  • opredeljeni so tudi stroški preizkusa;
  • prinaša spremembe tudi glede dopolnjevanja in obnavljanja že pridobljenega strokovnega znanja, pri čemer dokaj komplicirano zbiranje točk (2 oz. 3 kreditne točke v treh letih) skladno s Prejšnjim pravilnikom, v Pravilniku nadomeščajo s poenostavljenim sistemom zahteve po udeležbi na enem strokovnem izobraževanju v treh letih, ki ga organizirajo pristojni arhivi;
  • sestavni del Pravilnika za razliko od Prejšnjega pravilnika, vsebuje štiri priloge in sicer:

– potrdilo o preizkusu strokovne usposobljenosti,

– potrdilo o udeležbi strokovnega izobraževanja za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom ter

– dve potrdili o izvrševanju dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva skladno z 39. členom ZVDAGA. ( Priloge – prSUDDG-pril1, prSUDDG-pril2, prSUDDG-pril3 in prSUDDG-pril4)

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do  27. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice