• Domov
  • Novice
  • Predlog sprememb Zakona o varstvu pred požarom ter Uredbe o požarni taksi

S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli predlo Zakona o varstvu pred požarom ter Uredbe o požarni taksi.

V predlogu Uredbe o požarni taksi, se spreminja odstotek požarne takse od zavarovalnih premij, ki se mora plačati državi iz zavarovanj požarne nevarnosti iz 5% na 10%.

 

V predlogu Zakona o varstvu pred požarom se zmanjšuje višina sredstev namenjena za sofinanciranje gasilske opreme. S povečanjem višine požarne takse, se bo povečala količina zbranih sredstev na ocenjenih 18 milijonov. Za  sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah bo namenjenih 9 milijonov, medtem ko bo drugih 9 milijonov eurov namenjeno za širši namen, od tega 5,5 milijona eurov za financiranje gasilskih zavarovanj. Ostala sredstva bo država namenjala za financiranje upravnih, strokovnih, nadzornih in informacijskih nalog na področju varstva pred požarom, posebne oblike izobraževanja za varstvo pred požarom in gasilstvo, znanstveno raziskovalno delo na področju varstva pred požarom, dejavnosti varstva pred požarom, kadar jih v javnem interesu zagotavlja država, sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom.

 

Predloga zakonov se nahajata na spodnjih povezavah:

< Vse aktualne novice