• Domov
  • Novice
  • Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017

Zakon o financiranju občin v 20. členu določa, da se občinam, na območju katerih so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za financiranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Podrobnejše namene porabe in višino sredstev določi vlada z uredbo.

Dne 5. 5. 2016 je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 00701-3/2016/4 izdala Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016. Ob tem je sprejela tudi sklep, da Urad Vlade RS za narodnosti začne v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pripravljati predlog uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017, ki bo vseboval podrobnejše namene in merila za določitev višine sredstev.

Urad Vlade RS za narodnosti in Ministrstvo za javno upravo sta v letu 2016 začela s pripravo uredbe in jo nadaljevala v začetku leta 2017. Uredba bo določila podrobnejše namene porabe in način izračuna višine sredstev, ki pripada posamezni občini, na območju katere so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom. Zaradi navedenega bi bila uredba trenutno v neskladju z drugim odstavkom 20. člena veljavnega Zakona o financiranju,  ki pravi: “Podrobnejše namene porabe in višino sredstev iz prejšnjega odstavka določi vlada z uredbo.” Zakon o financiranju občin je namreč v fazi spreminjanja, trenutno poteka usklajevanje Predloga sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin ZFO-1, ki vključuje tudi spremembo 20. člena veljavnega ZFO-1 in bo podlaga za pripravo novega, splošnega predloga uredbe.

Glede na to je bilo na sestanku med predstavniki Urada Vlade RS za narodnosti in Ministrstva za javno upravo dne 6. 1. 2017 sprejeto stališče, da se za sofinanciranje občin na narodnostno mešanem območju za leto  2017 pripravi uredba posebej in sicer v enaki obliki in vsebini, kot je bila dne 5. 5. 2016 sprejeta za leto 2016. Priprava splošne uredbe, ki bo veljala za naslednja leta, pa se nadaljuje v letu 2017 in bo predvidoma veljala za leta od vključno 2018 naprej.

Urad Vlade RS za narodnosti je pripravil predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017, ki jo najdete TUKAJ. Vaše morebitne pripombe nam posredujte vključno do ponedeljka, 6.3.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice