• Domov
  • Novice
  • Predlog Uredbe o upravljanju zrakoplovov – nadzor občin

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli  popravljen in dopolnjen predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, ki se nahaja na tej povezavi. .

Skupnost občin Slovenije je že v prvem krogu usklajevanj nasprotovala prenosu na občinske redarje saj:

  • v Zakonu o občinskem redarstvu ni podlage za nadzor zračnega prometa (vzdrževanje javnega reda in miru ni mišljen nadzor nad zračnim prometom).
  • nadzor zračnega prometa ne spada med občinske pristojnosti.
  • občinska redarstva niso prekrškovni organ, ki bi opravljal nadzor tam, ko ga nihče drug ne želi/ne more opravljati.
  • občinska redarstva nimajo tehničnih sredstev za izvajanje učinkovitega nadzora.
  • glede na domet brezpilotnikov in teritorialno omejenost občinskih redarstev je učinkovito izvajanje nadzora nemogoče zagotoviti.
  • občinska redarstva nimajo vseh potrebnih pooblastil za izvajanje nadzora (postopek z mladoletnimi osebami/zadržanje mladoletne osebe na kraju, zaplemba brezpilotnika, hranjenje brezpilotnika…)

V dopolnjeni verziji Ministrstvo za infrastrukturo še vedno vztraja, da nadzor ob Policiji izvajajo tudi občinski redarji, so pa v pripravljeni prevzeti strošek usposabljanj občinskih redarstjev, kot so pripravljeni opredeliti dodatne stroške na strani občinskih redarstev, ki bodo nastali s prenosom nove naloge na občine.

Vaše pripombe in predloge pošljite do  torka 17.11 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice