Ministrstvo za javno upravo nam je v pregled posredovalo Predlog Uredbe o upravnem poslovanju. Predlog Uredbe nam ponovno posredujejo v pregled, saj je pri medresorskem usklajevanju prišlo do več sprememb, s katerimi še občine niso bile seznanjene.  Ker želijo občine seznaniti z vsemi spremembami, so nam predlog ponovno posredovali v pregled.

Besedilo uredbe si lahko pogledate na spodnjih povezavah.

Osnutek Uredbe o upravnem poslovanju – spremembe

Predlog Okvir načrta klasifikacijskih znakov

 

Vaše predloge in pripombe prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 10. julija 2017.

< Vse aktualne novice