• Domov
 • Novice
 • Predlog Zakona o celostnem prometnem načrtovanju

Na portalu E-demokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o celostnem prometnem načrtovanju. Predlog zakona prinaša nove naloge za občine, saj določa:

 • da mestne občine morajo vsakih 5 let pripraviti občinsko celostno prometno strategijo, za ostale občine dokument ni obvezen
 • občine bodo zadolžene za pripravo regionalnih celostni prometni strategiji, ki je v skladu s predlogom 7 letni razvojni dokument, občine se medsebojno dogovorijo o obveznostih glede priprave, sprejema ter obveznostih
 • občine potrjujeo regionalno celostno prometno strategijo, v kateri so določene tudi naloge občin za dosego zastavljenih ciljev
 • ministrstvo bo v primerih da sofinancira projekte občin, od teh lahko zahtevalo pridobitev mnenja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju trajnostne mobilnosti glede vprašanj vezanih na področje delovanja
 • v občinski celostni prometni stragegiji občina določi;
  • razvoj prometne infrastrukture lokalnega pomena in njeno povezavo s sosednjimi občinami
  • celostno upravljanje prometa na lokalni ravni z odnosom do sosednjih občin;
  • akcijski načrt
  • v strategiji občine načrtujejo sklenjeno mrežo površin za pešce in kolesarje
  • lahko določijo mestno logistiko
  • določijo parkirno politiko v občini
  • občine bodo lahko uporabljale naprave za samodejo prepoznavanje vozil
  • občina lahko predlaga omejitev hitrosti prometa na državnih cestah
 • Predlog zakona določa PROMETNO NAČRTOVANJE V OKVIRU PROSTORSKEGA NAČROVANJA
 • FINANCE:
  • v držanem proračunu se zagotovijo sredstva za sofinanciranje stroškov priprve regionalnih in občinskih celostnih prometnih strategij
  • iz državnega proračuna se lahko zagotovijo sredstva za občine za sofinanciranje programov in investicij, s katerimi se izvajajo ukrepi regionalnih oziroma očbinskih celostnih prometnih strategij, kot se lahko zagotovijo sredstva državnega proračuna za umirjanje prometa
  • za programe in projekte se zagotovijo viri v občinskih proračunih
  • eko sklada, ter sklada za podnebne spremembe
 • občine z več kot 100.000 prebivalci sprejmejo načrt upravljanja mestne logistike v 2 letih po uveljavitvi zakona
 • ostale mestne občine sprejmejo načrt parkirne politike v dveh letih po sprejemu podzakonskega akta, ki podrobneje določa vsebino

 

Vaše pripombe in predloge, lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 22. marca 2021.

< Vse aktualne novice